ZOSTAŃMY
SĄSIADAMI

III ETAP
JUŻ W SPRZEDAŻY

Zobacz budynek C

Termin realizacji 31.12.2019

Budynek A

Termin realizacji 31.12.2020

Budynek B

Termin realizacji 31.12.2020

Budynek C