ZOSTAŃMY
SĄSIADAMI

III ETAP
JUŻ W SPRZEDAŻY

Zobacz budynek C

Zakończenie I-ETAPU

Zdjęcia z budowy

15.04.2019

05.06.2019

05.07.2019

31.07.2019

17.09.2019

16.10.2019

27.10.2019

24.11.2019

23.02.2020

19.04.2020

17.05.2020